آدما رو...!

كنار خيابون وايساده بود. يه خورده پايين‌تر از چارراه. ظاهرش ژوليده بود. لباساش كهنه. اما قيافش مث بقيه هم‌شكلاش سيا و گمره بسته نبود.
هركي از جلوش رد می‌شد، بدون اين كه جلو بياد و حركتي بكنه، انگشت سبابه‌ي  دست راستش رو جلوي سينه‌ش می‌گرفت و بهش اشاره می‌كرد. ريز می‌خنديد و زير لب می‌گفت: «آدما رو...!آدما رو...!» زن‌ها و دخترا كه رد مي شدن سرش رو مينداخت پايين. هيچي نمی‌گفت. اما اين حركت رو براي همه‌ي مردا تكرار می‌كرد.
از روبه‌روش رد شدم. تا نگام كرد انگشت اشارشو پايين انداخت و خنده‌ش پريد. يه خورده نيگا كرد و گفت:«تو كه از خودموني! چرا رفتي قاطي آدما؟» از حرفش حظ كردم. همچين دلم يه‌دفه خنك شد. اگه  بقيه آدما نبودن شايد همون‌جا ماچش می‌كردم.
***
توی بقيه راه، دلم می‌خواست به آدمايي كه از كنارم و روبه‌روم مي گذشتن بگم:«آدما رو...! آدما رو...!»

/ 20 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رهسپار

آمده ام تا به میهمانی باران دعوتتان کنم...بهار اینجاست...

مهدی

آدما را...! درست ادا شد؟

شيما

دلم گريستن خواست ...

امين

....چو بيبيند خوشش آيد

reza

والا منم هر چي فكر ميكنم با شما دو نفر موافقم!! آدما رو... امير آدمارو.......

محدثه

همون رنگ خودكار...،آخي...راستي امسال ازتون كتاب نگرفتما،پس اين بار دوتا!! دلم واسه اينجا بدجوري تنگ شده بود،"باران" كه ....كلي ذوق كردم با خوندنش! شرح زيارتتونم كه...كاش دعام كرده باشين كه... و چه نعمتي است ديوانگي كردن پاينده باشين(اسم اشتباه اومد شرمنئه»دلیت بفرمائید)

محمدمهدی

حسین جون مارم جزء اون حیوونا بپذیر ...!