کلمه‌ها...

براي هر عمل، عكس‌العملي وجود دارد. وبراي هركلمه‌اي تاواني...! روزهاست كه دارم به‌تاوان كلمه‌ها می‌انديشم...چيزهايي به ذهنم می‌آيد كه نمی‌توان نوشت. به خاطر همان تاوانشان....
خوش به سعادت آن‌هايي كه بی‌محابا عاشقند و بی‌بهانه و بی‌دليل ديگران را دوست دارند و به همين خاطر دوست داشته می‌شوند.
خوش به سعادت تو كه اين‌قدر خوبي ... از اين جا تا آسمان. تا آن ستاره...

/ 10 نظر / 5 بازدید
سيدمحمد

اخوی ! انقدر راحت این جمله رو نگو که : "خوش به سعادت آن‌هايي كه بی‌محابا عاشقند و بی‌بهانه و بی‌دليل ديگران را دوست دارند" چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید چو کشتی ام دراندازد میان قلزم پرخون زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد که تخته تخته بشکافد که تخته تخته بشکافد که تخته تخته .....

صبح ...

آقا امير به غير از کلمه بعضی وقتها بعضی فکرها هم تاوان داره ....چه بنويسيشون چه ننويسيشون... سخت نگير برادر سخت می گيره ها...

نغمه

عاشقی محابا چه می داند چیست!

ساره

گاهی پشیمانی بدتر از هر گفتنی است ....

رضا

مگر عشق دليلی هم می خواهد... راستی عزيز دل اينا رو به خودشم گفتی؟!

نجوا

وقتی انسان يعنی فقط ۳۷ درجه وجود ديگر... به نجواهای تازه ما هم سر بزنيد

داری

جالب بود یه سر به سایته من هم بزن