شيعه...

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شيعه كه تنها به حرف نمی‌شود... عمل می‌خواهد. لذت بچه شيعه بودن در انتظار است. انتظاري كه روح را می‌سازد و جان را صيقل می‌دهد. پيوند به بزرگي كه جان جان است و اصل مطلب.

اصلا بچه شيعه بودن با انتظار پيوندي ديرينه دارند. می‌خواهند ما را آماده كنند. شايد دليل انتظارهاي متفاوت اين دوره‌مان همين باشد.

به شدت احساس احتياج می‌كنم به حضوري سبز و بعد از آن حضوري به زيباترين رنگ عالم.

 چه زيباست در همراهي امام موسي صدر به استقبال ظهور رفتن.

 

 

 

/ 10 نظر / 5 بازدید
فاطمه

تبارک الله اللهم اجعلنا من المنتظرين لظهوره ...

محمدحسين

شيعه؟ لغت آشنائيه. يه جايی شنيدمش! اما بهاش خيلی بيگانم...

حامد

شيعه؟ عمل؟ انتظار؟ روح؟ جان؟ صيقل؟ آمادگي؟ احتياج؟ حضور؟ سبز؟ زيبايي؟ رنگ؟ همراهي؟ امام؟ موسي؟ صدر؟ ظهور؟ چه كلمات كهنه و رنگ و رو رفته‌اي به كار برده‌اي... دوره اين حرف‌ها گذشته است آقا.. اينها را نگو.. سنگيني‌مان مي‌كند.. بگذار به كار و زندگي‌مان برسيم.. چرا افكار عمومي را پريشان مي‌كني..؟ چرا نمي‌گذاري سياست و اقتصاد و فرهنگ مدرن خود را داشته باشيم.. بوي كاهگل مي‌دهد كلامت.. بوي خاك... بوي اصل... عطر او...

مريم

شيعه كه تنها به حرف نمی‌شود... عمل می‌خواهد......حرفی هم می ماند؟؟؟

محمد

سلام اثاث کشی کردم!

مهديه

چه لحظه شيرينی خواهد بود در کنار امام موسی صدر در انتظار ظهور.... کتيبه هم به نام امام مزين شده..برقرار باشيد

محمد رازقی

فکرش تنم را می‌لرزاند. امام موسی صدر باشد. حاج احمد هم باشد. خدا لعنتشان کند. صهيونيست‌ها را می‌گويم!