قيصر...

بزرگ طايفه بود و واسطه. به او می‌گفتند و او هم براي ما بازگو می‌كرد.
 
قطار مي‌رود
تو مي‌روي
تمام ايستگاه مي‌رود

و من چقدر ساده‌ام
كه سال‌هاي سال
در انتظار تو
كنار اين قطار رفته ايستاده‌ام
و همچنان
به نرده‌هاي ايستگاه رفته
تكيه داده‌ام!

سيد حسن حسيني كه پركشيد جماعت شاعر مانده بودند كه چگونه به قيصر بگويند. تهران نبود. دل به دريا زدند و گفتند. گفت: نگوييد، مي دانم.

من از عهد آدم تورا دوست دارم
از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شبها من و آسمان تا دم صبح
سروديم نم‌نم: تو را دوست دارم

نه خطي، نه خالی نه خواب و خيالي!
من اي حس مبهم تو را دوست دارم

سلامي صميمي تراز غم نديدم
به اندازه غم تو را دوست دارم

بيا تا صدا از دل سنگ خيزد
بگوييم با هم: تو را دوست دارم

جهان يك دهان شد هماواز با ما
تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

قيصر جز معدود آدم‌هايي بود كه نهادهاي فرهنگي! بی‌دغدغه و با آرامش از او تقدير می‌كردند. چون كه بزرگترين خلاف و دغدغه‌اش؛ عاشقی‌اش بود و آن چنان اين سه حرف را ادا مي كرد كه گويي هزاران سال آنها را بدهكار است.

از تمام رمز و رازهاي عشق
جز همين سه حرف
جز همين سه حرف ساده‌ي ميان تهي
چيز ديگري سرم نمی‌شود
ولي...
راستي
           دلم
                كه مي شود!


چه شبهايي كه پشت پنجره با كلمه‌هايش؛ با شعرهايش؛ كه حرف دل و آشفتگي ما بود گريه كرديم و خواهيم كرد كه اين اشك....

اي غم، تو كه هستي از كجا می‌آيي؟
هردم به هواي دل ما می‌آيي

بازآي و قدم به روي چشمم بگذار
چون اشك به چشمم آشنا می‌آيي!


قيصرادبيات ايران، بي محابا مهربان بود. شك ندارم كه يكي از ستون هاي اين سقف با رفتنش كم شد.

اينجا همه هر لحظه می‌پرسند:
-« حالت چطور است؟»

اما كسي يك بار
 از من نپرسيد:
- «بالت ...

 

براي استادش، دكتر شفيعي كدكني، شعري گفته بود كه با اين بند تمام مي شد:
راستي
روزهاي سه‌شنبه
پايتخت جهان بود!
و در يكي از همين سه‌شنبه كه خودش خوب می‌دانست موعد رفتن است، رفت. اسفند 79 بود كه سرود:

سه‌شنبه؛
چرا تلخ و بي حوصله؟

سه‌شنبه؛
 چرا اين همه فاصله؟


سه‌شنبه؛
چه سنگين! چه سرسخت، فرسخ به فرسخ!

سه‌شنبه
خدا كوه را آفريد!

قيصر نرفته است. مانده است و سهم ما را از تمام كلمه‌ها و واژه هاي عاشقانه مي دهد....

/ 25 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علی علی اکبری

برای نوشته ی قبلی شما.... به صورتی همگون بود با وضعيت فعليه من.... ولی گاهی بايد ادامه داد....حتی با جفنگيات.....

سميه

دل به پاييز سپرد... روحش شاد

بارانی

سرا پا اگر زرد و پژمرده ايم ولی دل به پاييز نسپرده ايم... مردی بزرگ از جهان کوچک ما رفت و ...هنوز باور نمی کنيم. تسليت. در پناه حق...

سوگلی

چقدر حس می کنم کوچم ... چه شبهايي كه پشت پنجره با كلمه‌هايش؛ با شعرهايش؛ كه حرف دل و آشفتگي ما بود گريه كرديم و خواهيم كرد كه اين اشك ....

فرزاد

تا سحر بی قرار می نشينم تا بيايی از سفر در رکاب آن سوار

نجوا

کوچ کردن بایده، ولی ماندنُُُ، نباید........... زندگی گذره ، مرگ توقف............... آمدن بی اختبار و همانقدر رفتن و چه شوقی دارد وصال در دست اقدام