معرفت زیارت...

تازه از کربلا آمده بود. فکر کنم اولین بارش هم بود. برای خودش و همسرش سفر با هواپیما و اقامت یک‌هفته‌ای رایگان بود. رفتیم دیدنش. پرسیدیم چه‌طور بود؟ نفس عمیقی کشید و گفت: "خوب بود. اما یک هتلی برای ما در کربلا گرفته بودند که تا حرم یک ربع، 20 دقیقه‌ای پیاده راه بود، خیلی اذیت شدیم. تازه حمامش هم، یه حوله نداشت که خودمونو خشک کنیم. آقای "ن"{ که او هم سفرش رایگان بود} اون جا سبزی فروش محله‌شون رو دیده بود که تو بهترین هتل اتاق داشت، بعد ما..."

بعدالتحریر...
بچه‌ها روی مهری که سوغات آورده بود، نماز نمی‌خواندند...

/ 2 نظر / 21 بازدید
فریده

من دقیقا نفهمیدم یعنی چی !!!!!!!!!![سبز] حالا یعنی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟[سوال]

سمیرا

قرار نيست همه يك نگاه داشته باشند به او...وگرنه همه نمي شدند محرم حريم حرم