خالی...

شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی

جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی

/ 9 نظر / 9 بازدید
هادی

از این پس هر که نام عشق ا آورد نامردست

الف دام

شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی [گل]

خالی...

محسن

خونه خالی کجاست؟ نامرد تک خوری نداشتیم ها[قهر]

ساره

گاهي اميد كه توي دل باشه، قلب قوت ميگيره . . .

کرگدن

سلام و عرض ارادت ... خیلی مخلصیما ! هنوز و همچنان و همیشه ...

جستار

شهر خالیست ز عشاق بود کز طرفی دستی از غیب برون آید و کاری بکند