شب نهم عاشقی...

 

فاطمه٬ فاطمه٬ فاطمه...

/ 5 نظر / 5 بازدید
عبدا...مقدمی

امير جان ! تو آمده ای اينجا و من هر روز می روم ماه عسل و ناکام بر می گردم ...

سعيد

... ... ... نشست ريخت به سر خاک تا علم افتاد / و ضجه ريخت به افلاک تا علم افتاد ... ... ...