شب اول عاشقی ...

 

ستاره‌٬ مهتاب٬ معرفت...

/ 2 نظر / 7 بازدید
سميه

آسمان... ابر... باران

سعيد کيائی

عشق يعنی تو مرا می رانی / من به صد وسوسه بر می‌گردم باز / بر مي گردم باز / بر می‌گردم باز / بر مي گردم باز / بر می‌گردم باز / بر مي گردم باز / بر می‌گردم باز / بر مي گردم باز / بر می‌گردم باز / بر مي گردم باز / بر می‌گردم باز / بر مي گردم باز ...