بهار...

 

وقتی می‌خندی انگاری بهار می‌شه....

حواست هست چند وقته نخنديدی...؟

/ 12 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نجمه پريدری

سلام/ از چند منظر ميشه اين قطعه‌ی زيبا رو مورد تجزيه و تحليل قرار داد. چون خارج از حوصله‌ی جمعه بی خيالش ميشم و تنها به همين اکتفا می کنم: بيمار خنده‌هاي تؤام بيشتر بخند خورشيد آرزوي مني گرمتر بتاب دلتنگم آنچنان كه اگر ببينمت به كام خواهم كه جاودانه بنالم به دامنت شايد كه جاودانه بماني كنار من اي نازنين كه هيچ وفا نيست با منت

نجمه پريدری

البته اين شعر پسوند و پيشوند زيادی داره ها ولی باز چون خارج از حوصله‌ی جمعه بی خيالش می شيم شما هم زياد «سخت نگيريد»!!!؟؟؟

ساره

با يك گل بهار نمي‌شه ....

حميد

بخند مثل هميشه دوباره با طعنه بگو که دست خودم نيست تا بپرهيزم . خلاصه حسرت اين ماند بر دلم که شما بيايی و بروی، فتنه بر نيانگيزی ....

مريم

خنده...کاش تا هميشه می موند

عباسحسيننژاد

لبخند زدي خيال كردم بهار شده است سرم را كه بلند كردم همه جا دود بود و دلتنگي

صهبا

سلام... . . . صدای خنده هات دروازه ی تمام جزيره های شوق است... دروازه ی تمام جزيره های جنون... . . . سری هم به پايين دست بزنيد ...ققنوس به روز شد...

مريم

به تبسمی که از ذهن می گذرد - متين رها و شاد قانع ام ...

سالم

ناگهان من هم تبسم می کنم