حاجی‌ها که از مکه اومدن، هیات راه می‌افته...

سرک می‌کشیدم از پنجره‌ی به قول عزیز "پنجره مهندسی" طبقه دوم خانه‌ی حاجی و ته کوچه را نگاه می‌کردم که کی سیاه می‌زنند و هیات قدیمی ته کوچه راه می‌افتد. وقتی انتظارم خیلی طول می‌کشید از عزیز می‌پرسیدم:«پس هیات کی راه می‌افته؟» عزیز نگاهی می‌کرد و می‌گفت: «چند روز بعد از این که حاجی‌ها از مکه اومدن، هیات راه می‌افته...»
هیات راه می‌افتاد و ثانیه‌شماری می‌کردیم که کی شب عاشورا می‌رسد که دسته‌ی زنجیرزنی حرکت کند سمت حرم. دو سه سالی علم میله‌ای هیات را از ظهر می‌رفتم و به نام خودم می‌زدم و شب با همین علم که رویش یا حسین و یا ابوالفضل نوشته بود، جلوی دسته حرکت می‌کردم. نمی‌گذاشتم دسته‌هایی که از کوچه فرعی‌ها می‌آمدند بپیچند جلوی دسته ما. برای این که زودتر برسیم حرم آقا سیدالکریم. دست گرفتن علم در حیاط حرم و جلوداری دسته را باید تجربه کنی تا بفهمی. فکر می‌کردم همه آدم‌هایی که در حرم ایستاده‌اند، دارند مرا نگاه می‌کنند. جرات نگاه کردن به هیچ کدامشان را نداشتم. علمدار هیات امام حسین که نباید حواسش پی نگاه مردم باشه...

آقا بدجور شده‌ایم آدم حساب و کتاب. فقط منتظریم یکی بپرسد دودوتا؟ ما هم بپریم وسط و بگوییم چهارتا! حساب بعضی چیزها جداست. چهارتا مال من و امثال منه که... وگرنه من چه می‌فهمم که حاجی (آقابزرگ) با این که می‌تواند خانه بزرگتری داشته باشد دلبسته به خانه 50 متری‌اش که 40 ساله در آن هیات امام حسین برقراره... مگر راحت است  که اسمشان در خانه ای برده شود. همین طوری که نمی‌شود.
آقاجان، کولی هیات‌هایت شده‌ام. پام‌ بند نیست دایم در یک هیات. هرکجا مهیا شود می‌روم می‌گردم دنبال خودم. دعا کنید که پیدایم کنم.

 

اول باید ملتفت بشوی...

شب اول عاشقی...

شب دوم عاشقی...

شب سوم عاشقی...

شب چهارم عاشقی...

شب پنجم عاشقی...

شب ششم عاشقی...

شب هفتم عاشقی...

شب هشتم عاشقی...

شب نهم عاشقی...

شب دهم عاشقی...

/ 4 نظر / 5 بازدید
محمد

سلام در عجبم از ملتی که برای حسین (ع) عزاداری می کنند، خود چگونه زیر بار ظلم می روند .... ؟

حامد شيخ پور

خوشا از دل نم اشکی فشاندن به آبی آتـش دل را نشاندن خوشا زان عشقبازان یاد کردن زبان را زخمـه فریاد کردن خوشا از نی خوشا از سر سرودن خوشا نی نامه‎ای دیگر سرودن نوای نی نوایی آتشین است بگو از سر بگیرد، دلنشین است نوای نی نوای بی نوایی است هوای ناله‎هایش، نینوایی است نوای نی دوای هر دل تنگ شفای خواب گُل، بیماری سنگ قلم،تصویر جانکاهی است از نی علم،تمثیل کوتاهی است از نی خدا چون دست بر لوح و قلم زد سر او را به خط نی رقـم زد دل نی ناله‎ها دارد از آن روز از آن روز است نی را ناله پرسوز چه رفت آن روز در اندیشه نی که این سان شد پریشان بیشه نی؟ سری سرمست شور و بی قراری چو مجنون در هوای نی سواری پر از عشق نیستان سینه او غم غربت، غم دیرینه او غـم نی بند بند پیکر اوست هوای آن نیستان در سر اوست دلش را با غـریبی، آشنایی است به هم اعضای او وصل از جدایی است سرش بر نی، تنـش در قعر گودال ادب را گه الف گردید، گه دال ره نی پیچ و خم بسیار دارد نوایش زیر و بم بسیار دارد سری بر نیزه‎ای منزل به منزل به همراهش هزاران کاروان دل چگونه پا ز گل بردارد اشتـر که با خ

حامد شيخ پور

حالا که نی نامه استاد رو به مناسبت محرم توي وبلاگت نذاشتي من هم با دراز کردن ارتفاع کامنت هات، حالتو مي گيرم!! که با خود باری از سر دارد اشتر؟ گران باری به محمل بود بر نی نه از سر، باری از دل بود بر نی چو از جان پیش پای عشق سر داد سرش بر نی، نوای عشق سر داد به روی نیزه و شیرین زبانی! عجب نبود ز نی شکرفشانی اگر نی پرده‎ای دیگر بخواند نیستان را به آتش می‎کشاند سزد گرچشم‎ها در خون نشینند چو دریا را به روی نیزه بینند شگفتا بی سر و سامانی عشق! به روی نیزه سرگردانی عشق! ز دست عشق در عالم هیاهوست تمام فتنه‎ها زیر سر اوست! نی نامه اثر مرحوم استاد قیصر امین پور