نذر چشمهای نازنینت...

آقاجان! کجا رو دارم برم؟ هرچقدر با خودم لجبازی کنم.... باز هم بنده‌ی این درگاهم. حالا هی خودم رو دور کنم. آقاجان! دلمون رو دادیم به شما... شما که پس نمی‌دید. گریه‌هام و تموم جوونیم به فدای مردی و مردونگیت آقا... چشم‌های شما... دل ما ... آقاجان!  یا باب‌الحوائج عباس... نذر چشمای تو...

/ 5 نظر / 4 بازدید
هادی

یا عباس ای چشم تو بیمار، گرفتار گرفتار برخیز چه پیشامده اینبار علمدار گیریم که دست و علم و مشک بیافتد برخیز فدای سرت انگار نه انگار شعر از فاضل نظری

الف دام

مومن با خودت نمی گی این عکس ها را اینجا می ذاری .... التماس دعا

رهگذر ..

نذر قد و بالایت ای زاده ی ام البنین ..

فراق

با اینکه فقط یه راهروئه ولی دل آدمو میبره کجا؟ نمیدونم فقط میدونم که یاد عاشورا کربلا و عباس میافتم.[گل]