باران...

باران می‌بارد. آفتاب می‌شود. دوباره باران می‌بارد. دستهاي تو حرير نرم نسيمي می‌شود كه گونه‌هاي اشك‌آلودم را نوازش می‌كند. يك لحظه خجالت می‌كشم از گريه‌ام در پيش نگاهت. می‌فهمي. سرت را پايين می‌اندازي كه مثلا حواست نيست. آرام و با صدايي لرزان می‌گويم: «اين‌ها باران است كه روي صورتم ريخته... انگار كه جا قحطه...» آهسته می‌گويي: «می‌دانم.» رويم را برمي گردانم و اشك ها را پاك می‌كنم. نهيب می‌زنم بر خودم. هزار آرزوي خوب در دلم شكل می‌گيرد. خدايا... دلم...!خدايا... دلش...! بر چشمهايم مسلط می‌شوم. برمی‌گردم. می‌بينم كه نگاهت به آسمان است و صورتت خيس خيس. سريع می‌گويي:«اين‌ها باران است كه روي صورتم ريخته... انگار كه جا قحطه...» آهسته می‌گويم:«می‌دانم.»

عكس:مهتا هوشمند

/ 3 نظر / 5 بازدید
اميد

آدم که تو هوای دونفره دروغ نميگه. بارون کجا٬ چشمای آدم کجا.

بدری

سلام و تشکر. یا علی.

حمید

سلام حاج آقا! نوشته هات خیلي شبیه حال و هواي نوشته هاي من شده، منتها این نوشته هاي اواخر دوران مجردي!! حمین!