چه...

چه کلمه‌هایی که می‌توان اینجا نوشت و چه کلمه‌هایی هم می‌توان ننوشت...

/ 4 نظر / 7 بازدید
ساره

سكوت من از هزاران فرياد بلندتر است . . .

خلوت گزیده

سلام برادر ... با چند نوخسروانی که سوک‌سروده هایی در حال و هوای این روزها هستند به روزم ...

الهه

سالهای سال بعد؛کودکم تنها شما رااز کتابهای تاریخ مدرسه اش خوهدشناخت وفکرکن که حس اش نسبت به شما چگونه است