استاد ابوالفضل زرويی نصرآباد...

 

بزرگ است و از اهالی امروز...

سرش سلامت و عمرش دراز...

/ 7 نظر / 4 بازدید
پريدری

تعريفشون رو زياد شنيدم. سربلند باشن ان شاالله

...