/ 5 نظر / 5 بازدید
...

فرزام

جونم باباجان! بگو بینم چته! ... راستی، تو عادت کن کم کم یه کم با آدمها هم حرف بزنی

سمیرا

من اومده بودم چیز دیگه ای بگم اما حرف احمد آقا رو که دیدم دلم خوست بگم جانا سخن از زبان ما می گویی!

ساره

بزرگتر از آن است که وصفش کنی ....