شکری خاص ...

خدا را شکر که تمامی کسانی که تا به حال برایشان دافعه داشته‌ام همه از یک قماش و دسته بوده‌اند. تقریبا در شباهتی دائم به هم. حظ و لذت عجیبی دارد این مساله. تکلیفت با خودت و آنها مشخص است. آخر و عاقبت هم که دست او ... 

/ 4 نظر / 20 بازدید

تی فدا بلا پسر

علی

خوب شد :)