اردی‌بهشت...

هوای اردی‌بهشت جان می‌دهد برای عاشقی از نوع شدید! این که حواست باشه که مگه چقدر از سال هوا این طوری نازت می‌کنه؟  نه دلتنگ آفتاب نگهت می‌داره و نه منتظر بارون. همه چی به غایت خوب و به جا... تازه هرچی هم این هوا این طوری باشه هرم گرمای تابستون دیرتر می رسه  و به تبعش عرق ریزون هم دیرتر شروع...
تصورش که محال نیست.  وسط یه باغچه ای که توش پر گلای رنگی اردی‌بهشتیه روی یه صندلی راحت تقریبا دراز کشیده باشی و کنارت هم یه لیوان بزرگ چایی تازه دم یا یه قهوه ترک تلخ باشه و کتابی رو بهت حس آفرینش کلمه می‌ده رو بخونی... نفس عمیق بکشی و خدا رو شکر کنی به زبون خودت و همون جوری با خدات صفا می کنی نگاه کنی به تجلی های او روی زمین ... دوست داشته باشی و دوست داشته بشی ... عاشق باشی و وفادار و مهربون... یعنی اون طوری که باری روی دوشت نباشه و احساس غبن نکنی... بعدشم بخندی به تمام اونایی که همچین بازی رو جدی گرفتن که نگو و نپرس... انگاری از فردا خبر دارن که این طوری برای پول و قدرتش نقشه می کشن...
به قول یه بزرگی؛ آدم بودن خیلی کار آدم رو ساده می کنه...آدم باشیم!
ستاره! پایه‌ی قدم زدن تو هوای اردی‌بهشتی و خوردن بستنی قیفی هستی؟

/ 2 نظر / 5 بازدید
نجمه

به شرطی که یادم بندازی کفش های پیاده رویم رو بپوشم... برام هم بستنی ایتالیایی با مزه شاتوت بخری...!

محمد

پس بوی یاس بارون خورده اول صبحشو چرا نگفتی, گلم؟