نخستین نگاه . . .

پنچ سال گذشت...

پنچ سال باکیفیت...

الحمدالله...


/ 1 نظر / 6 بازدید
ماه مون

به به مبارکه. ولی چقدر زود گذشت انگار همین دیروز بود با دوستان تشریف فرما شده بودیم عروسیتون. همیشه در کنار هم شاد باشید. . به به خط آقامون؟[لبخند]