خيابان...

مي‌چينم كنار همديگر. يك راه اين است.... يك راه هم اين.... يك نفر با چشمهايش آن بالا ايستاده است و مرا نگاه مي‌كند. چيزي نمي‌گويد و همين نگفتنش داغونم مي‌كند ... نگاهش مي‌كنم و سرم را پايين مي‌اندازم. چشم‌هايم تار مي‌شود. سرم درد مي‌گيرد. از آن دردهاي حلقه‌اي.... ولي يك حس اعتمادي مي‌رود به داخل جلدم كه يكي هست كه دارد مرا نگاه مي‌كند. ديروز نصفه شب همين طوري بدون اين كه احساس گناه داشته باشم از تمام بدي‌هايم(خواسته يا ناخواسته) عذرخواهي كردم و شروع كردم به شهادتين گفتن. وقتي رسيدم كنار خيابان جرات نمي‌كردم از خيابون رد بشم. آدم هم اين قدر جان‌عزيز!
 خنده‌ام مي‌گيرد. لحظه‌ي قبض روح مي‌خواهم چه كنم؟ خانم گل تماس مي‌گيرد و ازم مي‌خواهد اعلام موقعيت كنم. ظاهرا سفره‌ي شام پهن است و حضورم كم. مي‌گويم كنار خيابانم. اما نمي‌گويم كه مي‌ترسم از آن رد شوم. گريه‌ام می‌گیرد. همان‌جا كنارخيابان. تنم يخ كرد. هيچ آدمي هم پياده رد نمي‌شود كه اگر نقش زمين شدم به دادم برسد. همه پشت فرمان ماشين‌هايشان از خيابان مي‌گذرند. گاهي شك مي‌كنم كه خيلي‌هاشان جن هستند در لباس آدم. كي مي‌تواند تشخيص دهد؟ اما چشم‌هايشان معلوم است. در چشمشان عمقي نيست. حس هم نيست. جن ها گريه مي‌كنند؟
به آدم‌هايي فكر مي‌كنم كه اين روزها با خودشان درگيرند و .... بعد خودم را نهيب مي‌زنم كه به تو چه! اگر نگه داري مواظب چيز خودت باش! هنوز كنار خيابانم و قدري آرام‌تر. سايه‌اي از پشت سر نزديك مي‌شود.
- آقا! سه راه .... كجاست؟
- سه راهه چي....؟
- سه راه ...؟
پايين خيابان را نشانش مي‌دهم. مي رود.
 دنبالش مي‌دوم. مي‌مانم كه چه صدايش كنم. چيزي به ذهنم نمی‌رسد. مي‌دوم. دورش مي‌زنم و روبه‌رويش مي‌ايستم. جا مي‌خورد. مي‌ترسد.
- ببخشيد! اشتباه كردم.
- اشتباه؟
- سه راه ... اين طرف نيست. بايد بريد اون طرف خيابون. سه راه ... اون طرف است.
راه افتادم. حس كردم او هم مسيرش را عوض كرد. دنبالم راه افتاد. كنار خيابان ايستادم. رد شد. من هم رد شدم. احساس بدي پيدا كردم. شايد تا صبح هم اگر مي‌ايستادم نمي توانستنم رد شوم. خدا رو شکر که اشتباه آدرس ندادم که اذیت شود.
خسته رسيدم خانه... تا رسيدن به خانه به اين فكر مي‌كردم كه تا آخر عمر بايد از چند خيابان ديگر پياده بگذرم.

/ 18 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ساره

گاهي آرامش پشت ابر ترديد پنهان مي‌شود ...

سارا

حس جالب و عجيبی بودُ تا به حال تجربه نکرده ام. نوشته ی خوبی هم بود.

سميرا

سلام همکلاسی خوبين؟ چی به سر دلت اومده/؟دو ديگه چرا؟

محدثه

سلام دومين باريه که ميام و می خونم حسابی يه جوری شدم...

باران جان

انگار باران جان است که هيچ نمی داند . دست غيب آمد و ... . بمانی و بمانی

حميده مويد

خيلي وقت بود ازتون بي‌خبر بودم گفتم يه سري به چشمهايش بزم، مطلبتون تلخ بود و سرد و سياه

اميد مهدی نژاد

قصه های دیشب برای بچه های امشب. حتی برای شما بچه های دیشب. می بینی؟

ترنم

سوال من از خودم اين است که ايا اين از معراج برگشتگان چقدر ميتوانند ان حال و هوا را پس از سفر من الحق الی الخلق حفظ کنند و حتی درست به ياد اورند؟و برای اين مقصور عالی از دست ما چه کاری سا خته است؟و چه کرده ايم؟البته قصور يا تقصير من و امثال من نميتواند تکليف دشوار انان را که خدا حجت خود رابرايشان تمام کرده ازدوششان بردارد. تصويرت و مطلبت همه صداقت انان را نشانمان داد يا علی

ماندگار

اين عکس خوب را همکار ما در شانا گرفته...