رویم را می‌گیرم سمت خراسان!

(بازنشر)

زور می‌گویند... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


کلاهبرداری می‌کنند... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


دل می‌شکنند... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


حرام می‌خورند... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


آه مظلوم می‌بینم... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


بغض مرد می‌بینم... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


می‌بینم و نمی‎توانم به وظیفه‌ی مسلمانی‌ام عمل کنم... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


حرف حق می‌زنند، می‎سوزند... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


تهمت ‌می‌زنند... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


ادای تقوا دارند و ضای «والضالین»شان گوش همسایه را می‎خراشد، چون به خلوت می‌روند... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


ریش سفید کردند و هنوز گرگند... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


شرم پدر از نداری می‎بینم... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


می‌سوزم... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


آقازاده فاسد می‌بینم... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


کنار خیابان فحشا می‎بینم... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


آدم‎های بی‌مشت و بی‌پشت می‌بینم... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


تعهد بی‌تخصص می‌بینم... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


آدم‎های بی‌پناه می‌بینم... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


دروغ می‌گویند... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


عشق را آلوده‌ی نقاب می‎کنند... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


معیشت می‌شود اسباب بردگی... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


گردن کج می‌بینم... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


له شدن می‎بینم... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


لیس زدن کفش می‌بینم... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


ربا می‎بینم... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


لقمه می‎بینم آغشته به خون... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!


یا امام رضا... رویم را می‌گیرم سمت خراسان!

/ 3 نظر / 4 بازدید
باران ناب دل

رویم را میگیرم سمت آسمان آه میکشم دلم هوای حرمت را میکند.. آه میکشم راهم را میکشم و میروم به کجا؟ آه میکشم دلم هوای حرمت را دارد.. یاحق

fateme

امید وارم هیچ وقت باد رومونو سمت دیگه ای نگردونه