ببار ای ابر پاییز . . .

آخ اگه بارون بزنه . . . 

/ 1 نظر / 20 بازدید
بهار

یاد این شعر افتادم: ببار ای بارون ببار بر دلم گریه کن خون ببار در شب تیره چون زلف یار بهر لیلی چو مجنون ببار ای بارون! دلم زار زینبه گوشه چادر زینبه روضه خون مادر زینبه وای زینب. .....