آدم‌ها...

آدم‌ها بعضی‌هاشان کلن نیستند. البته پیش خودشان فکر می‌کنند که خیلی هستند اما می‌توان به راحتی پنجه‌ای روی بدنشان گذاشت و قرائت فاتحه‌ای کرد...

اما بعضی‌ها هستند. درست و حسابی هم هستند. اصلن وجود دارند. شاید روی زمین صدا نداشته باشند اما در آسمان طنینی می‌‌اندازند که بیا و ببین...

بعضی‌ها بودنشان به برکت هست همان‌هایی است که اصلن وجود دارند. اما اشتباهی به خودشان گرفته‌اند که هستند. این همان حجابی است که روی چشم‌هایشان افتاده است. پیش خدا این حجاب حکمت‌هایی دارند که آن حکمت‌ها را تنها "پیران ناگهان" می‌دانند...  

/ 4 نظر / 4 بازدید
دریاترین

فقط همین پیران ناگهانش رو خوب می فهمم!

حامد.ش

الهی هب لي کمال الانقطاع اليک...

خاموش

اتفاقا شما هم از اون دسته ای هستی که کلن نیستی اما می خوای بگی هستی!

مجتبی

در کمین تو بسی عیب شماران هستند سینه پر درد ز تو کینه گذاران هستند داغ بر سینه ز تو سینه فکاران هستند غرض اینست که درقصد تو یاران هستند باش مردانه که ناگاه قفایی نخوری واقف کشتی خود باش که پایی نخوری