مبارک ...

 

تولد چشم‌هايش مبارک

خجسته باد...

 

ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنيد
ای می‌فروشان شهر را انگور مهمانی کنيد
معشوق من بگشوده در روی گدای خانه‌اش
تا سر کشم من جرعه‌ای از ساغر و پيمانه‌اش

بزم‌است و رقص‌است و طرب مطرب نوايی ساز کن
در مقدم او بهترين تصنيف را آواز کن
مجنون بوی ليلی‌ام در کوی او جايم کنيد
همچون غلام خانه‌اش زنجير در پايم کنيد

ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنيد
ای می‌فروشان شهر را انگور مهمانی کنيد
معشوق من بگشوده در روی گدای خانه‌اش
تا سر کشم من جرعه‌ای از ساغر و پيمانه‌اش

 

عكس: سينا جعفريه

/ 5 نظر / 6 بازدید
مريم

مجنون بوی ليلی‌ام در کوی او جايم کنيد همچون غلام خانه‌اش زنجير در پايم کنيد عيدتون مبارک

محمد رازقی

از نحوه برخوردتان با یک تازه وارد لذت بردم! در این گونه جمع ها کمتر اینطور آدم ها پیدا می شوند... اتفاقات خوب سخت از ياد می روند و انسان های خوب سخت تر! خوب باشيد... هميشه!

سميه

تولد چشمانی که با تابشی از جنس عشق... کشتار می کنند!