وضو بسازید...

حلولش مبارک.دل سبک کنید و دو رکعت نماز بگذارید...

/ 3 نظر / 20 بازدید
افخم

خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش بنما هیچش الا هوس قمار دیگر «شمس»

قطره ای از دریا

سلام. بر شما مبارک . واسه ما که ... میگم این واحد برادران و خواهران یعنی چی ؟ [خنده]