؟

 

تا کی می‌خواهی هرکجا که می‌روی قفس را هم با خودت ببری...؟

/ 10 نظر / 5 بازدید
حامد

يا بمير... يا خودت را به مردن بزن... (موتوا قبل أن تموتوا...) آنگاه آزاد آزاد خواهي شد... آن وقت مي‌بيني هيچ كس پرنده مرده را در قفس نگه نمي‌دارد... طوطي بازرگان را يادت هست؟

مكان فرهنگي

ياد يه چيزي افتادم: يادته مي‌گفتي اون چيه به خودت آويزون كردي صبح به صبح با خودت مي‌بري سر كار و دانشگاه و برمي‌گردي؟

سميرا

قفس با من مي آيد چه كنم؟

حميد

يکی گفته بود: اينکه با خود میکشم هرسو نه پنداری تن است گور گردان است و در وی آرزوی من است ... حمين!

جستار

راستی اگر گُل نبود، کتاب و شکوفه نبود آن وقت پروانه کجا به دنيا می‌آمد، کجا می‌مُرد؟ اينجا چقدر تاريک است نفسهايت را يکی‌يکی می‌شماری بعد چوب‌ْخطِ خالی، يک ديوار و هزار سال ستاره‌ی دور ...! حالا چشمهايت را ببند و بشمار! چه می‌دانم ستاره‌ها را بشمار، خودِ اعدادِ خاموشِ ثانيه را تا صدهزار! يک ساعت مانده به اين اتفاق داشتم چمدانم را می‌بستم. روی چهارپايه نشستم گفتند: بايست! گفتم: چشم. بعد بی‌گناهیِ دريا به گردنِ من افتاد! تو دستم را بگير خودم برخواهم خاست، دارد چشمهايم به روشنايی عادت می‌کنند! يک‌وقتی به تاريکی بَد نگويی، من يکی ... مسافرِ اين راه نبوده‌ام. آدم يک جايی بالاخره: تَرَق!

...

خوبيش به اينه که حد اقل ماه رمضونی قفس آدمو می ذارن دم در بهشت...

امیرحسین هاشمی جاوید

من تمامی جنون جهان را خواهم خرید و تمامی روز ها و تمامی شب ها سهم خود را روی زمستان راه می روم یا من یا برف یکی باید آب شود . . . .

ساره

قفس بردني نيست، ساختني است ....

سميه

تا هر وقت يکی پيدا بشه در اين قفس رو باز کنه...

رضا

سلام. قفس کدومه .کو قفس .من که قفسی نمی بينم.