سهم و ثواب ناصرالدین شاه...

- محمدعلی بهمنی نکته قشنگی را بیان می‌کرد. می‌گفت سال‌هاست همه می‌گویند هرکه دارد هوس کرب‌وبلا بسم الله... در حالی که کربلا رفتن و دیدن و حس و حالش هوس نیست... اگر بگویند هرکه دارد«عطش» کرب‌وبلا بسم الله... همه چیز انگار یک رنگ دیگر می‌گیرد.

 

- به این فکر می‌کنم ناصرالدین شاه هرکه بود و هرچه کرد. حتی به نظر بعضی‌ها رنگ سیاه متکبرانه را با خودش از مجالس بزم و ... اروپا به کشور آورد! اما در هیچ مجلس عزاداری و سینه‌زنی برای امام حسین نیست که سهمی و ثوابی به او نرسد. خدایی کدام مجلس عزاداری و سینه‌زنی است که شعر او را به چندین سبک نخوانند؟ 

«بر مشامم می‌رسد هر لحظه بوی کربلا...

بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا...

تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده...

تا بگیرم در بغل، قبر شهید کربلا...»

/ 3 نظر / 20 بازدید
hamideh

ممنون من نمی دونستم این شعر از ایشونه!

hamideh

ممنون من نمی دونستم این شعر از ایشونه!